Kdo jsme

Obrázek1

Přidejte se k nám, pokud si v práci ceníte:

 

Práce s originálními léky – pracujeme s kvalitními produkty.

Rozvoj a podpora růstu – pravidelně školíme jak v odborných tak softskills oblastech. Máme vypracovaní interní systém digitálního vzdělávání a jazykového rozvoje.

Etika a profesionalita – vysoce si ceníme etiky a spolupráce.

 

Na jakých odděleních u nás můžete najít uplatnění:

MARKETING A PRODEJ

Naše oddělení marketingu a prodeje je srdcem všech aktivit společnosti Angelini Pharma. Kolegové společně plánují nejlepší strategie, pracují na inovativní komunikaci pro naše produkty. Naši kolegové jsou v kontaktu s externími klienty, kterým poskytují odbornou podporu.

BUSINESS EXCELLENCE

V Angelini Pharma se kolegové z Business Excellence zaměřují na efektivitu prodejního týmu. Zpracovávají business analýzy a věnují se kontinuálnímu rozvoji na základě nastaveného systému zpětné vazby.

FINANCE, ÚČETNICTVÍ A PRÁVNÍ SERVIS

Finanční oddělení zastřešuje kompletně účetní, controllingovou a právní agendu společnosti. Probíhá zde analýza velkého objemu dat a oddělení je partnerem pro rozvoj businessu.

HUMAN RESOURCES

Tým kolegů na personálním oddělení vytváří spolu s vedením společnosti otevřenou kulturu, která podporuje rozvoj zaměstnanců spolu s využitím potenciálu a možností inovativního přístupu.

MEDIKL, MARKET ACCESS, REGULATORY, KONTROLA KVALITY 

Na odděleních Medikl, Market access, Regulatory a Kontrola kvality pracují lidé s vysokou úrovní odbornosti v dotčených oblastech. Všichni kolegové s vysokoškolským i postgraduálním vzděláním garantují a zajišťují odbornou stránku fungování naší společnosti.