CHOPN

Image (2) (1)

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je preventabilní léčitelné onemocnění, jehož hlavním rysem je bronchiální obstrukce (omezený průtok vzduchu v průduškách), která není plně reverzibilní. Vzniká na podkladě abnormální zánětlivé reakce na škodlivé látky a plyny ve vdechovaném vzduchu.

Celosvětově je hlavním rizikovým faktorem kouření cigaret. Vystavení pasivnímu kouření může zvýšit riziko vzniku onemocnění až o 48 % oproti běžné populaci. Dále se podílejí faktory z vnějšího prostředí – znečištění ovzduší, prach a chemické výpary v pracovním prostředí. Možné jsou i genetické predispoziční faktory.

Mezi nejčastější příznaky CHOPN řadíme dušnost, nízká tolerance zátěže, chronická únava, případně kašel s dlouhodobou expektorací nebo bez ní. Vývoj tohoto onemocnění probíhá desítky let, je plíživý a zdánlivě nenápadný.

V ČR je postiženo asi 7-8 % populace, především muži, ale výskyt u žen stoupá (kuřáctví). Ročně umírá s CHOPN 3500 pacientů, mortalita v důsledku CHOPN se za poslední dekádu zvýšila o více jak 70 %, což má za výsledek nejen významné zdravotní, ale i socioekonomické důsledky.

Cíle terapie jsou zmírnění příznaků, zabránění progrese onemocnění, prevence exacerbací (zhoršení nemoci), zlepšení celkového stavu a fyzické výkonnosti a snížení úmrtnosti.

Společnost Angelini Pharma ve spolupráci s předními odborníky České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) podporuje mezioborovou edukaci a spolupráci v rámci pilotního projektu Časný záchyt CHOPN v rizikové populaci.

Angelini Pharma je partnerem neintervenčního multicentrického observačního Registru CHOPN, který analyzuje data týkající se současné diagnostiky a léčby CHOPN v ČR.

Angelini Pharma podporuje aktivity Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN) v oblasti edukace veřejnosti, zvýšení informovanosti a spolupráce mezi pacienty a odborníky.

 

Reference:

Koblížek V. et al.: Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci České republiky. Postgraduální medicína 2018;20(4):380-390.