CNS

AP SNC 1030X302

Epilepsie jsou nejčastějšími závažnými chronickými neurologickými onemocněními.1 Postihují více než 50 milionů lidí po celém světě  a jsou pátým hlavním přispěvatelem k celosvětové zátěži nemocí v důsledku neurologických poruch2. Jen v Evropě žije přibližně 6 milionů lidí s epilepsií3 a prevalence v populaci se odhaduje na cca 0,5-1,0 %4. V ČR žije přibližně 80.000 lidí s aktivní epilepsií (prodělali minimálně jeden epileptický záchvat v posledních 5 letech) a dalších 160.000 v remisi, ať už s farmakologickou léčbou nebo bez ní1. Ve vyspělých zemích, kam se Česká republika řadí, je každoročně diagnostikováno cca 50 nových případů na 100 tis. obyvatel5.

Epilepsie mají četné neurobiologické, kognitivní a psychosociální důsledky. V mnoha částech světa je nemoc stigmatizována.

Hlavní metodou léčby epilepsií je u většiny pacientů farmakoterapie. Léčba se zahajuje, pokud je diagnóza epilepsie jistá, nebo pokud je vysoce pravděpodobná a rizika plynoucí z opakování záchvatu převyšují rizika léčby5. Léčba antiepileptiky obvykle začíná monoterapií. Pokud nedojde k dostatečné kompenzaci, následuje monoterapie lékem druhé volby a pokud pacient ani tak nemá adekvátní odpověď, přidá se adjuvantní léčba6. Přestože je k dispozici mnoho antiepileptik, přibližně 40 % epileptických pacientů nedosáhne trvalého období bez záchvatů ani po léčbě dvěma vhodně zvolenými antiepileptiky ve správné dávce7 (což odpovídá definici farmakorezistentní epilepsie)8. Osvobození od záchvatů (seizure freedom) je nejdůležitějším prediktorem zlepšení kvality života u pacientů s epilepsií9,10.

Pacienti s epilepsií mají 4x vyšší riziko komorbidit, které se podílejí na snížené kvalitě života. Také úmrtnost lidí s epilepsií je 2-3krát vyšší než u běžné populace3. Nepříznivý průběh onemocnění má také negativní sociální dopad (horší zaměstnatelnost, problémy v partnerských vztazích, při rodičovství), včetně konfrontace se stále přítomnou stigmatizací1.Proto je vývoj nových terapeutických možností silně opodstatněný.

V roce 2021 společnost Angelini Pharma posílila svoji pozici v oblasti léčby centrálního nervového systému akvizicí společnosti Arvelle Therapeutics.

Angelini Pharma chce přispět ke zvýšení kontroly nad záchvaty pomocí nového léčivého přípravku pro léčbu parciálních záchvatů (FOS) u dospělých pacientů: další krok ke zvýšení kvality života pacientů trpících epilepsií.

 

Reference

  1. Zárubová J. Farmakoterapie epilepsií z pohledu neurologa, epileptologa. Klin Farmakol Farm 2019; 33(2): 30–35
  2. Becker DA, Long L, Santilli N, et al. Patient, caregiver, and healthcare professional perspectives on seizure control and treatment goals. Epilepsy Behav. 2021;117:107816
  3. Perruca et al. Epilepsy Research Priorities in Europe, The European Forum on Epilepsy Research (ERF2013) Dublin, May 2013, https://www.ilae.org/files/dmfile/ERF-Report1.pdf
  4. Epilepsie Brno (available on-line)
  5. Růžička E. Neurologie.Triton 2021. ISBN: 978-80-7553-908-3
  6. Wang Z, Li X, Powers A, Cavazos JE. Outcomes associated with switching from monotherapy to adjunctive therapy for patients with partial onset seizures. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2015 Apr;15(2):349-55
  7. Chen Z, Brodie MJ, Liew D, Kwan P. Treatment Outcomes in Patients With Newly Diagnosed Epilepsy Treated With Established and New Antiepileptic Drugs: A 30-Year Longitudinal Cohort Study. JAMA Neurol. 2018 Mar 1;75(3):279-286
  8. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, Brodie MJ, Allen Hauser W, Mathern G, Moshé SL, Perucca E, Wiebe S, French J. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia. 2010 Jun;51(6):1069-77
  9. Birbeck GL, Hays RD, Cui X, Vickrey BG. Seizure reduction and quality of life improvements in people with epilepsy. Epilepsia. 2002 May;43(5):535-8.
  10. Ashrafi MR,Heidari M. General Principles of the Medical Management of Epilepsy in Children: A Literature Review. Rev Clin Med 2018;5:49–53;