Etika

Ethics

Etika

Náš přístup k etice

Angelini věří, že je důležité zajistit, prosazovat a upevňovat kulturu, která se vyznačuje přiměřeností, poctivostí a transparentností v podnikání a kontaktech se všemi zainteresovanými stranami. Angelini funguje v souladu s platnými zákony a předpisy a podniká nezbytné kroky k zajištění toho, aby je celá organizace dodržovala. Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat bezúhonně ve všech aspektech své práce a totéž očekávají od těch, s nimiž přicházejí do styku uvnitř i vně organizace. Etické standardy Angelini od nás vyžadují, abychom jednali morálně a zodpovědně při provádění našeho podnikání a zároveň respektovali morální zásady poctivosti, zákonnosti a souladu se zákonem, stejně jako loajalitu, integritu, vzájemný respekt, důstojnost a transparentnost.

 

Etický kodex skupiny Angelini

Hodnoty, jimiž se skupina Angelini řídí, a účel, který sleduje, jsou základy, z nichž vychází Etický kodex skupiny Angelini, spolu s vědomím, že pouze etickým jednáním je možné vybudovat lepší budoucnost a dosáhnout udržitelný růst pro každého. Etický kodex jasně vyjadřuje soubor etických principů, závazků vůči zúčastněným stranám, odpovědností a společných pravidel chování, které inspirují každodenní činnost všech, kteří pracují pro skupinu Angelini, s přihlédnutím k důležitosti jejich rolí, složitosti jejich funkce a odpovědnosti, která jim byla svěřena za plnění cílů skupiny.

 

Etický kodex AIFP

Společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o. je členem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Etickým kodex AIFP stanovuje vnitřně závazná samoregulační pravidla, která jsou ve většině případů striktnější a konkrétnější než stávající česká legislativa. AIFP se zasazuje o rozšíření těchto principů i na farmaceutické společnosti mimo asociaci, upevňování standardů spolupráce s odbornou lékařskou veřejností a zlepšení dodržování obecných zásad na českém farmaceutickém trhu i ve zdravotnictví.