Transparency

diversity

Transparentní spolupráce

Spolupráce mezi těmi nejlepšími zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi je neodmyslitelnou součástí zdravotnického systému. Jako taková má pozitivní vliv na kvalitu poskytované péče i hodnotu budoucího medicínského výzkumu. Odborníci disponují cennými znalostmi o zvládání léčby a onemocnění, které následně pomáhají farmaceutickým společnostem posouvat hranice moderní medicíny. Obě strany se pravidelně setkávají během vědeckého výzkumu, klinického hodnocení, vzdělávacích aktivit atp.

Je to však právě spolupráce mezi odborníky a průmyslem, jež může vytvářet potenciál pro střet zájmů. Dnes a denně jsme svědky sílícího tlaku veřejnosti, médií i politiků na zprůhlednění a objasnění těchto vztahů. Napadána je integrita zdravotnických odborníků při předepisování léčiv i odborná úroveň spolupráce. Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) si tyto tlaky dobře uvědomuje. Po diskusi s odbornými i průmyslovými kapacitami proto přistoupila k přijetí Disclosure kodexu, který dává vzniknout iniciativě „Transparentní spolupráce".

Co přináší „Transparentní spolupráce"?

Primárním cílem této celoevropské iniciativy, jejímž vzorem je americký Sunshine Act, je objasnit rozsah i podstatu spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi a ozřejmit výši souvisejících plateb. Zveřejnění informací se vztahuje na všechny zdravotnické odborníky a zdravotnická zařízení, která v daném období spolupracovaly se společností Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Kde a kdy budou informace zveřejněny?

Informace o realizované spolupráci budou umístěny v databázi Transparentní spolupráce AIFP. Databáze spolupracujících odborníků a zařízení za předcházející rok je uveřejněna nejpozději 30. 6. 

 

Transparentní spolupráce AIFP

Metodika AIFP a Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Spolupráce s pacientskými organizacemi

Diagnóza leukémie

Spolek Diagnóza leukemie je pacientskou organizací - iniciativou nemocných a jejich rodinných příslušníků v roli pečovatelů. Reprezentuje názory a stanoviska pacientů s leukemiemi při jednání s lékařskými společnostmi a zdravotnickými institucemi. 

Svojí činností příspívá též ke zlepšování podmínek pro budoucí léčbu těch, kteří zatím ještě nebyli diagnostikováni.

Spolupráce s Diagnóza leukemie:

Finační podpora v roce 2022 - 50.000 Kč  pro účely financování vzdělávacích programů pro pacienty s CML.

Český občanský spolek proti plicním nemocem

Základním záměrem ČOPN je posilovat aktivity zaměřené přímo na členy ČOPN i plicní pacienty obecně a sloužící především ke zlepšení jejich informovanosti o problematice plicních nemocí a prohlubovat vzájemnou informovanost odborníků a laiků.

Dlouhodobým cílem je zařadit do plánu činnosti i aktivity, sloužící ke zkvalitnění života pacientů s plicními nemocemi.

Spolupráce s ČOPN:
Finanční podpora v roce 2022 –25.000,- Kč na podporu činnosti občanského spolku.