Ochrana oznamovatelů

Vítejte na stránkách vnitřního oznamovacího systému společnosti Angelini Pharma Česká Republika, s. r. o. zřízeného podle zákona číslo 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění a Směrnice o ochraně oznamovatelů (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie).

 

Nelegální aktivity a zneužívání práva mohou nastat v jakékoliv organizaci, ať už je soukromá nebo veřejná, velká či malá. Tyto aktivity mohou nabývat mnoha forem, jako jsou korupce, podvody, nekalé obchodní praktiky, nebo nedbalost. Bez odpovídající pozornosti mohou mít vážné následky pro veřejný zájem i reputaci organizace. Osoby, které jsou v kontaktu s organizací v rámci své pracovní činnosti, často jako první zaznamenávají tyto problémy a mají proto klíčovou roli v informování těch, kteří mohou situaci řešit. Oznamovatelé, tedy jedinci, kteří informují o nelegálních aktivitách získaných v souvislosti s prací, jsou neocenitelní při předcházení škod a odhalování ohrožení nebo poškození veřejného zájmu, které by jinak mohly zůstat skryty.

 

V Angelini Pharma věříme, že důkladné vyšetřování a odpověď na oznámení mohou výrazně přispět k lepší prevenci a adekvátní reakci na nelegální aktivity. Proto byla v Angelini Industries představena iniciativa Speak up.

 

V roce 2019 přijala Evropská unie Směrnici o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (ze dne 23. října 2019, č. 2019/1937, dále jen "Směrnice"). Tato Směrnice poskytuje oznamovatelům o něco odlišnou ochranu než inciativa Angelini Pharma Speak up. Proto je ochrana oznamovatelů podle Směrnice implementována samostatně, a to v souladu s platným právem v zemích, ve kterých je Angelini Pharma přítomno.

Pokud si přejete podat oznámení společnosti Angelini Pharma Česká Republika, s. r. o., podle zákona číslo 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, pak je toto to správné místo. Příslušná osoba za společnost Angelini Pharma Česká Republika, s. r. o. byla jmenována:

 

Sabina Rossetti

Global Compliance Head

Email: sabina.rossetti@angelinipharma.com

Tel: +39 3459758621

Pro nahlášení jakýchkoli obav, pozorovaných porušení a neetického nebo nezákonného chování využijte nástroj Whistleblowing (kód společnosti: ANGELINI). Jakékoli nevhodné, neetické nebo nezákonné chování můžete nahlásit buď prostřednictvím webového portálu nebo mobilní aplikace. Každý podnět vezmeme vážně a zajistíme, aby byl každý oznamovatel plně chráněn proti odplatě.

Více informací o našem Vnitřním Oznamovacím systému můžete najít zde.