Výrobní závody

Sites

Výrobní závody

Pět výrobních závodů Angelini Pharma se nachází v Anconě, Aprilii, Caselle, Barceloně (Španělsko) a Albany (Georgie, USA).

Ancona vyrábí hotové farmaceutické výrobky, Aprilia vyrábí farmaceutické suroviny, Casella se věnuje dezinfekčním a sanitačním přípravkům pod značkou Amuchina, závod v Barceloně vyrábí doplňky stravy, jako je Pastillas Juanola, zatímco samozahřívací zábaly pod značkou ThermaCare® se vyrábí v Albany.

Všechna pracoviště využívají nejmodernější technologie s automatickým systémem řízení a dohledu. Analýzy a kontroly kvality, již od fáze surovin, jsou obzvláště přísné.

Vrcholové vedení společnosti Angelini přijalo politiku pro ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, která se zavázala k plnému souladu se současnými zákony a předpisy, jakož i k neustálému úsilí o zlepšování výkonu způsobem, který chrání životní prostředí a podporuje zdraví a bezpečnost na pracovišti.

Italské výrobní závody se již řadu let pyšní certifikacemi kvality UNI EN ISO 9001:2015 a UNI EN ISO 13485:2016 a také nezbytnými oprávněními podle italských a mezinárodních zákonů pro výrobu léčiv, zdravotnických prostředků, lékařsko-chirurgických prostředků a biocidů.

Závod v Albany je registrován FDA a má certifikaci ISO 13485.

Tři italské výrobní závody Angelini jsou příkladné v ochraně životního prostředí a od roku 2004 všechny tři závody získaly certifikaci UNI EN ISO 14001:2015. Významné investice byly vynaloženy do výroby čisté energie, včetně fotovoltaické elektrárny o výkonu 1 600 kW, moderního kogeneračního systému, nových odpařovacích věží a nových vysokovýkonných parogenerátorů. Tyto nové technologie byly integrovány s automatickým systémem řízení, který optimalizuje spotřebu klimatizačních systémů používaných k vytváření mikroklimatu. Na neustálé snižování spotřeby energie dohlíží tým energetického managementu. Všechna tato opatření snížila emise CO2 o více než 650 tun ročně. Tato tři italská pracoviště také obdržely certifikaci BS OHSAS 18001:2007 pro bezpečnost pracovníků a nyní pracují na získání nové certifikace UNI EN ISO 45001:2018, která představuje další krok vpřed k zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.

 1. Ancona

  Rozloha: 177,000 m2

  Počet zaměstnanců: 750

  Výrobní kapacita: 150 milionů balení ročně

  Produkuje pevné látky, nesterilní kapaliny a polotuhé látky

 2. Aprilia

  Rozloha: 70,000 m2

  Počet zaměstnanců: 185

  Výrobní kapacita: 140 000 litrů ročně

  Vyrábí aktivní farmaceutické látky, pokročilé meziprodukty a originální suroviny Angelini

 3. Casella

  Rozloha: 17 000 m2

  Počet zaměstnanců: 40

  Výrobní kapacita: 10 milionů litrů ročně

  Vyrábí dezinfekční a sanitační prostředky Amuchina