Bolest

Pain Infalm

Bolest je vážný, fyzicky vysilující stav, který představuje závažný problém veřejného zdraví.

Ovlivňuje produktivitu, náladu, společenský život a každodenní aktivity, může způsobovat nespavost a je často doprovázena emočním strádáním, úzkostí a depresí. Navíc negativně ovlivňuje pohodu členů rodiny.

Angelini má dlouhou tradici ve výzkumu bolesti a zánětu. Výzkum a vývoj je zaměřen nejen na identifikaci nových účinných látek, ale také na studium známých látek s cílem zlepšit jejich klinickou účinnost a pozitivně ovlivnit život pacientů. Vývoj nových formulací se zvýšenou účinností a lepším bezpečnostním profilem, které se rovněž zaměřují na pohodlí pacientů a zjednodušení užívání, je součástí našeho neustálého úsilí o dokonalost a konkrétní výsledky.

Angelini má holistický přístup, který jde nad rámec léku: naším posláním je zlepšit péči o pacienty, brát v úvahu celého člověka s jeho fyzickými, emocionálními a duševními aspekty. Řešení se proto neomezují na potlačení bolesti, ale směřují k zachování důstojnosti, vztahových schopností a plné sociální integrace.