Vize, mise a hodnoty

Donna di spalle con le braccia aperte di fronte a un lago

Vize:

Ve společnosti Angelini pracujeme každý den na růstu jako přední evropská farmaceutická společnost, která mění životy pacientů k lepšímu. Od roku 1919.

 

Mise:

Usilujeme o to, abychom se stali předním evropským hráčem v oblasti inovací a nabízeli lidem, pacientům a jejich milovaným, nové léky a řešení k dosažení lepších výsledků v oblasti zdraví a vyšší kvality života.

Svou vizi naplňujeme robustním rozvojem sítě obchodních kontaktů, silnou spoluprací s nejlepšími výzkumnými ústavy a cennými partnerstvími s našimi strategickými spojenci.

Zavazujeme se, že budeme úspěšně rozvíjet významné možnosti léčby duševních onemocnění a bolesti a zároveň si selektivně zachováme vedoucí pozici v segmentu volně prodejných přípravků.

 

Hodnoty:

ETIKA A ODPOVĚDNOST:Staráme se o naše zaměstnance, pacienty i spotřebitele. Dodržování nejvyšších etických standardů je základem všech našich kroků a naše rozhodnutí jsou založena na dlouhodobé perspektivě. Jsme odhodlaní zajistit udržitelný hospodářský vývoj, chránit životní prostředí a komunity, v nichž působíme.

VÝKON: Každý z nás je zodpovědný za dosažení svých cílů a cílů našeho týmu. Jsme odhodlaní projekty dokončovat a udělat vše, co je v našich silách, a to rychle, vytrvale a transparentně. Usilujeme o dokonalost, neustále hledáme ambiciózní cíle. Překážkám čelíme s odhodláním a flexibilitou.

INOVACE: Podporujeme vývoj a testování nových účinných a konkrétních řešení. Zpochybňujeme status quo. Řídíme komplexnost a situace ve světě, který se neustále mění. Přebíráme odpovědnost za odvážná rozhodnutí zaměřená na růst a rozvoj společnosti. Učíme se ze svých chyb a usilujeme o neustálé zlepšování.

ZAUJETÍ: Jsme pozitivní, motivovaní a otevření novým myšlenkám, stylům a perspektivám. Podporujeme spolupráci v rámci skupiny. Oceňujeme dovednosti a odměňujeme zásluhy. Sdílíme a oslavujeme úspěchy společnosti a úspěchy našich lidí.

 

INTEGRITA: Jednáme čestně, důvěryhodně, s respektem a transparentně.

VÝKON: Nadšeně a s naléhavostí chceme dosáhnout cílů a usilujeme o dokonalost bez kompromisů v kvalitě a bezpečnosti.

INOVACE: Přemýšlíme nad budoucností, experimentujeme a přinášíme nová řešení s rychlostí a jednoduchostí.

SPOLUPRÁCE: Podporujeme spolupracující vysoce výkonné a rozmanité týmy.

ODVAHA: Vyjadřujeme se a zpochybňujeme status quo, poskytujeme a přijímáme zpětnou vazbu.

NADŠENÍ: Pracujeme vášnivě, s energií, jsme pozitivní.