Udržitelnost

Sostenibilita

Brát zodpovědnost vážně

 

Angelini je v první řadě odhodlána pomáhat pacientům. Uznává však zodpovědnost, která jde mnohem dále: v souladu s formálním závazkem vůči zúčastněným stranám ve svém Etickém kodexu se Angelini zapojuje do celé řady sociálních iniciativ v celé Evropě a na celém světě.

Angelini je hluboce zapojena do sociální oblasti s charitativními a fundraisingovými iniciativami, organizuje široké programy dárcovství včetně krve, léků a potravin. Vzdělávání je dalším sektorem, kde je Angelini velmi aktivní a podporuje školení pro vysokoškolské studenty a stipendijní programy.

Společnost je také zapojena do sponzoringu sdružení a nadací, které pomáhají lidem, kteří se potýkají s těžkými životními situacemi.

Angelini je hluboce oddána zlepšování kvality života pacientů a sponzoruje Headway 2023, evropskou iniciativu v oblasti duševního zdraví. Headway 2023, který vzešel ze spolupráce mezi Angelini a The European House-Ambrosetti, prestižním italským think-tankem, podněcuje debatu o politikách sociální a zdravotní péče v různých zemích a podporuje přijetí inovativních cest pro diagnostiku, léčbu a sociální zotavení. Konečným cílem je pokročit v dnešním paradigmatu zvládání a léčby duševních chorob tak, aby sociální a zdravotní systémy v každé zemi mohly zaručit adekvátní a efektivní způsoby péče a pomoc a zároveň podporovat lepší kvalitu života pacientů a podporovat legitimní sociální začlenění. Očekává se silný a pozitivní dopad na rodiny.

Pozornost vůči životnímu prostředí nebyla nikdy důležitější a závazek Angelini je podtržen certifikací UNI EN ISO 14001:2015 všech jejích výrobních závodů. Byly provedeny důležité investice do čisté energie s týmem energetického managementu, který zajišťuje neustálé zlepšování spotřeby energie. Díky těmto opatřením se podařilo snížit roční emise CO2 o více než 650 tun ročně. Nedávno byl ve výrobním závodě Angelini v Anconě uveden do provozu vysoce pokročilý systém úspory energie. Tento systém sleduje a využívá příznivé podmínky ve vnější atmosféře ke snížení úrovně chlazení vody používané pro klimatizaci interiéru. Úspory byly působivé: spotřeba elektřiny se snížila o více než 830 MWh a ušetřilo se 10 000 m3/rok pitné vody.

Struktura Angelini Packaging Design pracuje již 16 let na snížení dopadu obalů na životní prostředí, přičemž kombinuje „zelené“ inovace s požadavky na ochranu a zlepšování produktů. Hmotnost a objem obalu byla snížena, aby se optimalizovala přepravní logistika s následným snížením znečištění atmosféry z výfuků vozidel. Navíc se ve velké míře používají recyklované materiály.

Dnes jsou obaly Angelini v souladu s nejpřísnějšími mezinárodními ekologickými předpisy.